Naginata Kata

 

 

 

 

 

SHIHOU GIRI - ceremonie

MINAMO
DOU GIRI
SHINGETSU
MUSOU
SEN PU
MUSUBI KIRI
NAGINATA KOUJU
NAGINATA ZOURI
ZASHO
FUJISAN

ryo no bu
HATSUNAGI
YAMATO EMAKI
NAMI TSUMI
RYU EN
KOGARASHI

tora no bu
HI OMOTE
FUTAE NO NAGIRI
NIHEN GAESHI
NISHIKI GOROMO
HISHO
NAGINATA HOUZUKI
FUNA WATASHI